NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Kedah
2. No Tender (Tender No): JPS/P/KD/MK/02/2019
3. Tajuk Projek (Project Title): CADANGAN PROJEK KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUMAH PAM TAMAN INTAN, KOTA SETAR, KEDAH DARUL AMAN
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Terbuka
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) GRED: G4; KATEGORI : ME; PENGKHUSUSAN : M22   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 16 Jan 2019
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 11 Feb 2019
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): Unit Ukur Bahan, Tingkat 9, Pejabat JPS Kedah
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 200.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
Pengarah JPS Kedah
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 15 Jan 2019
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 11.00 pagi
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): Rumah Pam Taman Intan, 05300 Alor Setar, Kedah (hanya Penama dalam PKK, SPKK, PUKONSA atau MOF sahaja)
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): Unit Ukur Bahan, Tingkat 9, Pejabat JPS Kedah
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 11 Feb 2019
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 08 Jan 2019