NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Sabah
2. No Tender (Tender No): JPS/IP/PB/13/2018
3. Tajuk Projek (Project Title): RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI TEBONGAN (KAMPUNG TEGULI), PUTATAN, SABAH (TAWARAN SEMULA)
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) GRED: G7; KATEGORI : CE; PENGKHUSUSAN : CE21   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 18 Jan 2019
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 31 Jan 2019
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): Bahagian Ukur Bahan, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sabah, Aras 5, Wisma Pertanian, Kota Kinabalu, Sabah
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 300.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
Bendahari Negeri
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 17 Jan 2019
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 10.00 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Penampang, Sabah (Hanya Penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA Kelas A Kepala 1 Sub Kepala 7 atau UPKJ)
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): UNIT TENDER, TINGKAT BAWAH, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 07 Feb 2019
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 11 Jan 2019