NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Negeri Sembilan
2. No Tender (Tender No): JPS/IP/MK/02/2018
3. Tajuk Projek (Project Title): KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN SCADA BAGI PINTU AIR TCG DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) GRED: G4; KATEGORI : ME; PENGKHUSUSAN : M15, E04 & E11   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 15 Feb 2019
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 11 Mar 2019
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT TENDER, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SEMBILAN, TGKT 2 BLOK C WISMA NEGERI, 70503 SEREMBAN.
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 160.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
PENGARAH PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 14 Feb 2019
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 10.00 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): Bilik Mesyuarat, JPS Daerah Port Dickson, Tingkat 2, Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson, KM 1, Jalan Pantai, 71009 Port Dickson, Negeri Sembilan (Hanya Penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ)
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): UNIT TENDER, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SEMBILAN, TGKT 2 BLOK C WISMA NEGERI, 70503 SEREMBAN.
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 11 Mar 2019
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 04 Feb 2019