NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Terengganu
2. No Tender (Tender No): JPS/IP/C/SG/11/2019
3. Tajuk Projek (Project Title): PENYEDIAAN PELAN PENGURUSAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU (IRBM) SUNGAI SETIU, TERENGGANU.
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Terbuka
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) KOD BIDANG : 33000 (Perkhidmatan Perunding Fizikal)   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 21 Feb 2019
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 14 Mar 2019
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT TENDER, TINGKAT BAWAH, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 50.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
KETUA PENGARAH JPS MALAYSIA
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 12 Feb 2019
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 9.00 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): Dewan Teratai, Tingkat Bawah, BPMI, JPS Malaysia Cawangan Amopang, KM 7, Jalan Ampang, 55100 Ampang, KL (Hanya Penama dalam Sijil Sahaja)
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): UNIT TENDER, TINGKAT BAWAH, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 14 Mar 2019
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 04 Feb 2019