JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) WP Kuala Lumpur
NO. TENDER (tender no) JPS(SH)/IP/HTC/01/2016
TAJUK PROJEK (project title) DMFWS PHASE 2A: PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENGKOFIGURASI DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT BAGI MENYOKONG PROJEK DEBRIS AND MUDFLOW WARNING SYSTEM (DMFWS) FASA 2
TARIKH TUTUP (closing date) 11 Jan 2017
JENIS TENDER (type of tender) Terbuka
KELAS/KOD BIDANG (class/code) 210101,210102,210103 (PEMBEKAL TEMPATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN SELANGOR SAHAJA)
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/20 129,350.00 3 Minggu
2/2 175,824.32 3 Minggu