JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) WP Kuala Lumpur
NO. TENDER (tender no) JPS(SH)/IP/FGIS/02/2017
TAJUK PROJEK (project title) PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGASINGAN DAN PEMBETULAN DATA SUNGAI UNTUK PUSAT MAKLUMAT SUMBER AIR NEGARA
TARIKH TUTUP (closing date) 15 May 2017
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) 210110 -(GIS & SERVICES)
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/9 985,730.04 5 Bulan
2/9 488,888.75 5 Bulan
3/9 97,337.89 5 Bulan
4/9 338,200.00 5 Bulan
5/9 424,000.00 5 Bulan
6/9 420,000.00 5 Bulan
7/9 329,660.00 5 Bulan
8/9 298,188.18 5 Bulan
9/9 489,720.00 5 Bulan