JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) Perak
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/MK/02/2017
TAJUK PROJEK (project title) KERJA-KERJA MENAIKTARAF PUSAT UJIAN PAM BAHAGIAN PERKHIDMATAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (BPME), JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, IPOH, PERAK.
TARIKH TUTUP (closing date) 25 Jul 2017
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) GRED: G3, KATEGORI: ME, PENGKHUSUSAN: M15
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/7 980,000.00 48 Minggu
2/7 985,100.00 48 Minggu
3/7 794,760.00 48 Minggu
4/7 975,300.00 48 Minggu
5/7 839,784.00 48 Minggu
6/7 839,370.00 48 Minggu
7/7 796,750.00 48 Minggu