JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) WP Kuala Lumpur
NO. TENDER (tender no) JPS(SH)/IP/BKOR/01/2017
TAJUK PROJEK (project title) PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENCETAK LAPORAN MAKMAL PENGURUSAN NILAI (VA & VE)
TARIKH TUTUP (closing date) 27 Jul 2017
JENIS TENDER (type of tender) Terbuka
KELAS/KOD BIDANG (class/code) 222010 - PERKHIDMATAN FOTOSTAT
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/4 102,102.00 24 Bulan
2/4 134,963.40 24 Bulan
3/4 145,002.00 24 Bulan
4/4 129,558.00 24 Bulan