JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) WP Kuala Lumpur
NO. TENDER (tender no) JPS(SH)/IP/FGIS/06/2017
TAJUK PROJEK (project title) SEBUTHARGA BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMPROSES DATA IFSAR PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA
TARIKH TUTUP (closing date) 02 Aug 2017
JENIS TENDER (type of tender) Tidak Pilih
KELAS/KOD BIDANG (class/code) 210110 - (GIS & SERVICES)
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/8 265,027.83 3 Bulan
2/8 209,590.63 3 Bulan
3/8 180,673.02 3 Bulan
4/8 157,949.73 3 Bulan
5/8 229,500.00 3 Bulan
6/8 218,700.00 3 Bulan
7/8 181,016.45 3 Bulan
8/8 258,635.42 3 Bulan