JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) WP Kuala Lumpur
NO. TENDER (tender no) JPS (SH) IP/BKP/17/2017
TAJUK PROJEK (project title) PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN TERMASUK PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK BUNGA DI 'HUMID TROPICS CENTRE' (HTC) KUALA LUMPUR, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN.
TARIKH TUTUP (closing date) 28 Jul 2017
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) 221002- PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/4 72,072.60 12 Bulan
2/4 66,000.00 12 Bulan
3/4 60,000.00 12 Bulan
4/4 86,644.20 12 Bulan