JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) WP Kuala Lumpur
NO. TENDER (tender no) X0351100102170009
TAJUK PROJEK (project title) PERKHIDMATAN SEWA BELI PERALATAN KOMPUTER BAGI MENYOKONG PELAKSANAAN 1GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM (1GFMAS) DAN SISTEM EPEROLEHAN BAHARU (EP NEXTGEN) DI IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA (BAGI TEMPOH TIGA TAHUN)- JPS(SH)/IP/BPM/08/2017
TARIKH TUTUP (closing date) 14 Aug 2017
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) 210101,210103,210109
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/7 100,008.00 5 Minggu
2/7 94,248.00 5 Minggu
3/7 123,876.00 4-5 Minggu
4/7 94,727.92 5 Minggu
5/7 148,896.00 36 Bulan
6/7 100,800.00 6 Minggu
7/7 80,000.00 - Minggu