JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

A.   TENDER/SEBUTHARGA YANG DITUTUP DALAM 3 BULAN TERAKHIR
      (tenders/ quotations closed in the last 3 months)

 
1.
Sabah
JPS/IP/PB/07/2018
RANCANGAN TEBATAN BANJIR (RTB) SUNGAI TEBONGAN (KAMPUNG TEGULI), PUTATAN, SABAH

    24 May 2018

2.
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)IP/MK/02/2018
KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA DUMWAITER 300KG (JENIS LANTAI) SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BLOK A, IBU PEJABAT JPS MALAYSIA

    15 May 2018

3.
Selangor
JPS(SH)/IP/BBI/03/2017
PROJEK PERINTIS (DEMONSTRATION PROJECT) BAGI PENYERAGAMAN SISTEM PENGOLAHAN EFLUEN DALAM PENGURUSAN BUANGAN TERNAKAN

    14 May 2018

4.
Tidak Pilih
JPS(SH)/IP/H/01/2018
PERKHIDMATAN SERVIS DAN KALIBRASI PERALATAN SUKAT LUAH JENIS JANGKARUS (CURRENT METER)BAGI TAHUN 2018 UNTUK BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JPS MALAYSIA

    08 May 2018

5.
Tidak Pilih
JPS/IP/H/01/2018
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJIJALAN DAN MENTAULIAH PERALATAN SUKAT LUAH ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER (ADCP) DAN CURRENT METER UNTUK KEGUNAAN PROJEK RANGKAIAN HIDROLOGI NASIONAL FASA 1

    04 May 2018

6.
Johor
JPS/IP/BRE/01/2018
PROJEK MENAIKTARAF EMPANGAN BEKOK, JOHOR

    16 Apr 2018

7.
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/H/02/2018
MEMBEKAL ALAT-ALAT GANTI PERALATAN HIDROLOGI BAGI TAHUN 2018 UNTUK BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

    13 Apr 2018

8.
Tidak Pilih
JPS/IP/H/03/2017
PROJEK PEMBINAAN DAN MENAIKTARAF STESEN RANGKAIAN HIDROLOGI NASIONAL (RHN) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI NEGERI JOHOR, PAHANG, TERENGGANU, DAN KELANTAN

    11 Apr 2018

9.
Tidak Pilih
JPS/IP/BPM/01/2018
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERISIAN ARCGIS DI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, MALAYSIA

    04 Apr 2018

B.   SEMUA TENDER (all tenders)
No Tender (tender no) sila pilih (please select)      
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
  semua

©BUBPK