JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

A.   TENDER/SEBUTHARGA YANG DITUTUP DALAM 3 BULAN TERAKHIR
      (tenders/ quotations closed in the last 3 months)

 
1.
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/FGIS/01/2016
FILTERING,CLEANING AND MIGRATION OF GEOSPATIAL DATA BAGI PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA FASA 1

    24 Aug 2016

2.
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/BRE/01/2016
MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN ICT DAN PERISIAN KEJURUTERAAN BAGI MENYOKONG PROJEK PENGUKUHAN INTEGRITY DAN KESELAMATAN STRUKTUR AMPANG JAJAR,HEADWORKS,TIDAL CONTROL GATE,RUMAH PAM,JAMBATAN DAN STRUKTUR LAIN BERKAITAN FASA 2

    17 Aug 2016

3.
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/BSMA/01/2016
MENYEDIAKAN MODUL KURSUS, TENAGA PENGAJAR DAN LAIN-LAIN KEPERLUAN BAGI PROGRAM CAPACITY BUILDING-CERTIFIED PROFESSIONAL IN EROSION AND SEDIMENT CONTROL (CPESC)

    05 Aug 2016

4.
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/BPM/01/2016
MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MEMBANGUN,MENGUJI,MENTAULIAH DAN MENJAYAJALAN SISTEM BANK DATA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

    01 Aug 2016

5.
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/BPM/08/2016
PEROLEHAN ,MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN RANGKAIAN TAHUN 2016 BAGI MENYOKONG SISTEM MAKLUMAT SUMBER AIR.

    21 Jul 2016

6.
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/FGIS/04/2016
PEROLEHAN DRONE BAGI TUJUAN PEMANTAUAN KESELAMATAN EMPANGAN-EMPANGAN JPS MALAYSIA

    21 Jun 2016

7.
Johor
JPS/IP/BSMA/03/2016
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM SALIRAN JAJARAN R2 DAN R3 UNTUK KOMPLEKS BERSEPADU PETROLUEM PENGERANG (PIPC) (PAKEJ 1)

    20 Jun 2016

8.
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/KP/01/2016
PEROLEHAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI KAWASAN BANGUNAN BLOK A,B,C,D,E,F,G DAN BANGUNAN HTC DI IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA (BAGI TEMPOH DUA TAHUN)

    16 Jun 2016

B.   SEMUA TENDER (all tenders)
No Tender (tender no) sila pilih (please select)      
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
  semua

©BUBPK