IKLAN TENDER DAN SEBUTHARGA NEGERI KEDAH
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

BUTIRAN NO TENDER
TAJUK
TARIKH TUTUP JENIS TENDER KELAS/ BIDANG
1

LIHAT
BUTIRAN
JPS/IP/PB/17/2013-NSC01
NOMINATED SUB CONTRACT FOR MECHANICAL WORKS FOR RTB SUNGAI KERIAN - MEMBINA 3 UNIT RUMAH PAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI DAERAH BANDAR BAHARU, KEDAH DARUL AMAN
09 Sep 2014
Bumiputra
GRED G6 : KATEGORI ME
2

LIHAT
BUTIRAN
JPS/IP/C/PB/23/2014
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI REKABENTUK TERPERINCI RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI PENDANG, KEDAH DARUL AMAN
05 Sep 2014
Terbuka
330101 (KEJ. AWAM) & 330102 (KEJ.STRUKTUR)

 

PENAFIAN: Pihak Kerajaan dan Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak tidak bertanggungjawab
terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana   menggunakan
maklumat dalam halaman ini.