IKLAN TENDER DAN SEBUTHARGA NEGERI KEDAH
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

BUTIRAN NO TENDER
TAJUK
TARIKH TUTUP JENIS TENDER KELAS/ BIDANG
1

LIHAT
BUTIRAN
JPS/IP/C/PB/01/2015
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI REKABENTUK TERPERINCI RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI PENDANG, KEDAH (TAWARAN SEMULA)
06 Feb 2015
Tidak Pilih
330101 (KEJ. AWAM) & 330102 (KEJ.STRUKTUR)

 

PENAFIAN: Pihak Kerajaan dan Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak tidak bertanggungjawab
terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana   menggunakan
maklumat dalam halaman ini.