IKLAN TENDER DAN SEBUTHARGA NEGERI KEDAH
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

BUTIRAN NO TENDER
TAJUK
TARIKH TUTUP JENIS TENDER KELAS/ BIDANG
1

LIHAT
BUTIRAN
JPS/P/KD/MK/01/2018
CADANGAN PROJEK MENAIKTARAF STRUKTUR DAN PERALATAN HIDROMEKANIKAL DI RUMAH PAM PARIT KUBU, RUMAH PAM PARIT TEROPONG 1 DAN RUMAH PAM PARIT TEROPONG 2, BANDAR BAHARU, KEDAH DARUL AMAN
09 Apr 2018
Bumiputra
GRED G4, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN M15

 

PENAFIAN: Pihak Kerajaan dan Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak tidak bertanggungjawab
terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana   menggunakan
maklumat dalam halaman ini.