NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Sarawak
JPS/P/SK/SG/1/2014
PROJEK KAWALAN HAKISAN SUNGAI BATANG SADONG DI PEKAN SIMUNJAN, BAHAGIAN SAMARAHAN, SARAWAK
10 Nov 2014
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI CE
2
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/PB/19/2013-(NSC01)
NOMINATED SUB CONTRACT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL WORKS FOR RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI BUNUS, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR- MEMBINA DAN MENYIAPKAN 'ONLINE STORAGE' SUNGAI AIR PANAS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
04 Nov 2014
Bumiputra
GRED:G4 KATEGORI:ME
3
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/PT/01/2014
MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) PERISIAN DAN PERALATAN KOMPUTER SERTA LATIHAN BAGI PERISIAN LITPACK (LITTORAL TRANSPORT AND COASTLINE KINETICS) DI BAHAGIAN PENGURUSAN ZON PANTAI
31 Oct 2014
Terbuka
210 101, 210 104, 210 105 - PEMBEKAL TEMPATAN (NEGERI WP KUALA LUMPUR & SELANGOR) SHJ
4
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/PB/03/2014-(NSC01)
NOMINATED SUB CONTRACT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL WORKS FOR RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI BUNUS, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR- MEMBINA DAN MENYIAPKAN 'ONLINE STORAGE' SRI RAMPAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
30 Oct 2014
Bumiputra
GRED:G4 KATEGORI:ME
5
Sarawak
JPS/P/SK/PT/2/2014
PROJEK MENCEGAH HAKISAN PANTAI DI KAMPUNG PASIR PANJANG, KUCHING, SARAWAK
28 Oct 2014
Terbuka
GRED : G4 KATEGORI CE
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK