NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Pahang
JPS/IP/BBI/08/2016
PROJEK PEMBANGUNAN PEJABAT NEGERI DAN PANGKALAN JABATAN TAMAN LAUT MALAYSIA DI TANJUNG GEMOK, KUALA ROMPIN, PAHANG DARUL MAKMUR
27 Dec 2016
Bumiputra
GRED G6 : KATEGORI B & CE - PENGKHUSUSAN B04 & CE21
2
Kedah
JPS/IP/BBI/10/2016
PEMBANGUNAN PEJABAT NEGERI DAN PENGKALAN JABATAN TAMAN LAUT MALAYSIA DI KG. KELUNCOR, KUBANG ROTAN, KEDAH
22 Dec 2016
Bumiputra
GRED G6 : KATEGORI B & CE : B04 & CE21
3
Sarawak
JPS/P/SK/PB/01/2016
PROPOSED TIDAL CONTROL GATE & ASSOCIATED WORKS AT JALAN TUN RAZAK, BINTULU, SARAWAK
21 Dec 2016
Bumiputra
GRED : G7 KATEGORI CE01 & CE06
4
Sarawak
JPS/P/SK/PT/03/2016
PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI KAMPUNG SERPAN,ASAJAYA,SARAWAK
21 Dec 2016
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE03
5
Pahang
JPS/IP/PB/04/2016
RANCANGAN TEBATAN BANJIR BANDAR PEKAN FASA II-PARCEL 2-PEMBINAAN LEVEE SG. PAHANG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN
16 Dec 2016
Bumiputra
GRED : G7 KATEGORI CE06 & CE21
6
Pahang
JPS/IP/BBI/09/2016
PROJEK PEMBINAAN PEJABAT PERHILITAN NEGERI PAHANG DI BANDAR INDERA MAHKOTA, MUKIM KUALA KUANTAN, DAERAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR
14 Dec 2016
Bumiputra
GRED : G5 KATEGORI B & CE - B04 & CE21
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK