NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Sarawak
JPS/IP/C/PT/07/2017
PENYEDIAAN PELAN PENGURUSAN PANTAI BERSEPADU (ISMP)PELBAGAI NEGERI (NEGERI SARAWAK KUCHING KE BETONG)
21 Mar 2017
Terbuka
330101 (KEJ. AWAM)
2
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/BSMA/01/2017
MEMBEKAL,MEMEMSANG,MENGHANTAR,MENGUJI,MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN ICT BAGI MENYOKONG PEMBANGUNAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM PELBAGAI NEGERI, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, MALAYSIA
20 Mar 2017
Terbuka
210101 & 210102 (PEMBEKAL WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN SELANGOR SAHAJA)
3
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/BPM/03/2017
PEMBAHRUAN LESEN PERISIAN ANTI VIRUS ESCAN BAGI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA UNTUK TEMPOH TIGA (3 ) TAHUN
16 Mar 2017
Terbuka
210103 DAN 210107
4
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/H/01/2017
CADANGAN MENAIKTARAF PUSAT PERMOHONAN DAN PUNGUTAN DATA SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI,JPS CAWANGAN AMPANG,JALAN AMPANG KUALA LUMPUR
09 Mar 2017
Bumiputra
G1/ B07,B14,B28
5
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/BKP/04/2017
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BULANAN BAGI SISTEM PENGHAWA DINGIN DI BLOK A,B,C,D,E,F,G DAN BANGUNAN HTC, IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DNA SALIRAN MALAYSIA ( BAGI TEMPOH DUA TAHUN)
08 Mar 2017
Terbuka
220301
6
Melaka
JPS/IP/C/H/05/2016
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1)-NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SUNGAI MELAKA (BAHAGIAN 1:PEMBANGUNAN)
07 Mar 2017
Terbuka
330101 (KEJ.AWAM)
7
Kedah
JPS/IP/C/H/03/2016
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1)-NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SUNGAI KEDAH (BAHAGIAN 1:PEMBANGUNAN)
06 Mar 2017
Terbuka
330101 (KEJ.AWAM)
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK