NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Perlis
JPS/IP/BRE/02/2017
PEMBINAAN BAN PERLINDUNGAN L1, L5, L6, L7 DAN L8 SERTA SISTEM PERPARITAN DALAMAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH PROJEK MENAIKTARAF EMPANGAN TIMAH TASOH, PERLIS (FASA 3)
07 Dec 2017
Bumiputra
GRED: G7, KATEGORI: CE, PENGKHUSUSAN: CE06
2
WP Kuala Lumpur
X03511001021700105
PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA (BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN) RALAT PADA NO. TENDER.
30 Nov 2017
Terbuka
020201, 221502
3
WP Kuala Lumpur
X0351100102170015
PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA (BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN)
30 Nov 2017
Terbuka
020201, 221502
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK