NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Johor
JPS/IP/FGIS/01/2017
PEROLEHAN DATA LIDAR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM - NEGERI JOHOR
05 Jul 2017
Bumiputra
221201 (TOPOGRAFI/LIDAR) DAN 210110-(GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) AND SERVICES)
2
Sarawak
JPS/IP/FGIS/04/2017
PEROLEHAN DATA LIDAR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM-NEGERI SARAWAK
05 Jul 2017
Bumiputra
221201 (TOPOFRAFI/LIDAR) DAN 210110 (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) AND SERVICES)
3
Terengganu
JPS/P/TG/TB/6/17
KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TANJUNG HUTAN, PAKA, DUNGUN, TERENGGANU.
05 Jul 2017
Bumiputra
GRED:G4 KATEGORI: PENGKHUSUSAN: CE 21
4
Kelantan
JPS/IP/C/H/04/2017
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROJEK PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU SUNGAI KELANTAN FASA 1-NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SUNGAI KELANTAN
04 Jul 2017
Terbuka
330101 (KEJ.AWAM)
5
Selangor
JPS/IP/H/02/2017
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1)-NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SUNGAI BERNAM
04 Jul 2017
Terbuka
330101 (KEJ.AWAM)
6
Pulau Pinang
JPS/N/PP/PB/4/2017
PRA-KELAYAKAN UNTUK PROJEK TEBATAN BANJIR SG. PERMATANG RAWA DI KG. TANAH LIAT TAMAN GURU, PADANG LALANG DAN KG. PERMATANG RAWA, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH,PULAU PINANG.
19 Jun 2017
Terbuka
GRED: G7 KATEGORI CE:PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM PENGKHUSUSAN:CE06, CE21 & CE36
7
Pulau Pinang
JPS/N/PP/PB/5/2017
PRA- KELAYAKAN UNTUK PROJEK TEBATAN BANJIR PARIT 4 DI BUKIT TENGAH DAN TAMAN DESA DAMAI, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG.
19 Jun 2017
Terbuka
GRED: G7 KATEGORI CE: PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM PENGKHUSUSAN: CE06, CE21 &CE36 KATEGORI ME: MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PENGKHUSUSAN: M15
8
Pulau Pinang
JPS/N/PP/PB/6/2017
PRA-KELAYAKAN UNTUK PROJEK TEBATAN BANJIR DI PARIT 5, TAMAN MANGGA DAN JALAN JURU, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG.
19 Jun 2017
Terbuka
GRED:G7 KATEGORI CE:PEMBINAAN KEJURUTERAA AWAM PENGKHUSUSAN: CE06, CE21 & CE36 KATEGORI ME: MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PENGKHUSUSAN: M15
9
Pulau Pinang
JPS/N/PP/PB/7/2017
PRA-KELAYAKAN UNTUK PROJEK TEBATAN BANJIR MAK MANDIN, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG.
19 Jun 2017
Terbuka
GRED:G7 KATEGORI CE: PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM PENGKHUSUSAN: CE06, CE21 & CE36 KATEGORI ME: MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PENGKHUSUSAN: M15
10
Pulau Pinang
JPS/N/PP/PB/8/2017
PRA-KELAYAKAN UNTUK PROJEK TEBATAN BANJIR BAYAN BARU, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG.
19 Jun 2017
Terbuka
GRED: G7 KATEGORI CE: PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM PENGKHUSUSAN: CE06, CE21 & CE36 KATEGORI ME: MEKANIKAL & ELEKTRIKAL PENGKHUSUSAN: M15
11
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/MK/01/2017
KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT DI BLOK B, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
13 Jun 2017
Bumiputra
GRED G2 : KATEGORI ME PENGKHUSUSAN M01 (BERDAFTAR DI NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR)
12
WP Kuala Lumpur
W.1/2017
KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM GEGELUNG HOS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JPS CAWANGAN AMPANG
08 Jun 2017
Bumiputra
GRED G2 : KATEGORI ME PENGKHUSUSAN M02 (BERDAFTAR WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAHAJA)
13
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/PLSK/06/2017
PERKHIDMATAN PERSAMPELAN DAN ANALISA DATA KUALITI AIR BERJADUAL UNTUK LOJI RAWATAN AIR SUNGAI (RWTP), KOLAM, WATER QUALITY MONITORING STATION (WQMS), EMPANGAN BATU DAN BASELINE SUNGAI KLANG SERTA PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN
31 May 2017
Bumiputra
100101 & 060502 (BERDAFTAR WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR/SELANGOR SAHAJA)
14
Kelantan
JPS/IP/FGIS/02/2017
PEROLEHAN DATA LIDAR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM-NEGERI KELANTAN
30 May 2017
Bumiputra
210110-GIS AND SERVICES
15
Terengganu
JPS/IP/FGIS/03/2017
PEROLEHAN DATA LIDAR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM- NEGERI TERENGGANU
30 May 2017
Bumiputra
210110- GIS AND SERVICES
16
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/PLSK/15/2017
KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM ELEKTRIK DAN KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI EMPANGAN BATU
30 May 2017
Bumiputra
GRED : G2@G3@G4@G5 KATEGORI ME PENGKHUSUSAN E01,E04 & E11 (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & NEGERI SELANGOR SAHAJA)
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK