NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Selangor
JPS/N/SEL/SG/5/2015 (CP)
KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN ANAK SUNGAI UDANG (AUTO CITY) DARIPADA CHAINAGE 950.00 HINGGA KE CHAINAGE 1325.00 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MUKIM BATU, DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN
02 Mar 2015
Bumiputra
GRED G6 : KATEGORI CE
2
Kelantan
JPS/P/KN/SG/01/2015
MEMBINA STRUKTUR PERLINDUNGAN TEBING BAGI RANCANGAN MENSTABIL TEBING SUNGAI GOLOK (KESBAN) FASA II DI KG.TERUSAN-KG.BUKIT LATA, PASIR MAS, KELANTAN
17 Feb 2015
Bumiputra
GRED : G5 KATEGORI CE
3
Kelantan
JPS/P/KN/SG/02/2015
MEMBINA STRUKTUR PERLINDUNGAN TEBING BAGI RANCANGAN MENSTABIL TEBING SUNGAI GOLOK (KESBAN) FASA II DI KG. LIMAU PURUT-KG.RAHMAT, PASIR MAS, KELANTAN
17 Feb 2015
Bumiputra
GRED : G5 KATEGORI CE
4
Sarawak
JPS/P/SK/BBI/01/2015
PROPOSED CONSTRUCTION AND COMPLETION OF GRAVEL FARM ROAD AT RH.MUSIT, SG.KESULI, SARIKEI DIVISION, SARAWAK
17 Feb 2015
Terbuka
GRED : G3 KATEGORI CE
5
Sarawak
JPS/P/SK/BBI/02/2015
PROPOSED UPGRADING OF EXISTING EARTH ROAD AT RH.JAPAR, NANGA KEMALIH, ULU ENTABAI PAKAN, SARIKEI DIVISION, SARAWAK
17 Feb 2015
Terbuka
GRED : G4 KATEGORI CE
6
Sarawak
JPS/P/SK/BBI/03/2015
PROPOSED CONSTRUCTION AND COMPLETION OF GRAVEL FARM ROAD AT KAMPUNG PEJUANG, KELULIT, BEKENU, MIRI DIVISION, SARAWAK
17 Feb 2015
Terbuka
GRED : G4 KATEGORI CE
7
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/SMART/02/2015
PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN REZAB TEROWONG DAN KAWASAN TAMAN DESA, PUSAT KAWALAN SMART, JPS WPKL
16 Feb 2015
Bumiputra
221002 & 221003 (KONTRAKTOR TEMPATAN-WP KUALA LUMPUR SAHAJA)
8
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/BPM/03/2015
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH RANGKAIAN LAN (LOCAL AREA NETWORK) DI LOKASI PEJABAT TINGKAT 8 DAN TINGKAT 9 BANGUNAN WISMA TANI
12 Feb 2015
Bumiputra
210101,210102,210103,210104,210105 (PEMBEKAL TEMPATAN BAGI NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & SELANGOR SAHAJA)
9
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/SMART/03/2015
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI KOLAM TAKUNGAN TAMAN DESA DAN SG.KERAYONG OUTFALL, PUSAT KAWALAN SMART, JPS WPKL
12 Feb 2015
Bumiputra
220801 - (KONTRAKTOR TEMPATAN WP KUALA LUMPUR SAHAJA)
10
Johor
JPS/IP/SG/04/2014
PEMBERSIHAN DAN PENGINDAHAN SG.MUAR, BANDAR DIRAJA MUAR, JOHOR (PARCEL 1)-PAKEJ 2
11 Feb 2015
Bumiputra
GRED : G7 KATEGORI CE & ME
11
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/SMART/01/2015
PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN BEREMBANG, PUSAT KAWALAN SMART, JPS WPKL
11 Feb 2015
Bumiputra
221002 & 221003 (KONTRAKTOR TEMPATAN-WP KUALA LUMPUR SAHAJA)
12
Kedah
JPS/IP/C/PB/01/2015
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI REKABENTUK TERPERINCI RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI PENDANG, KEDAH (TAWARAN SEMULA)
06 Feb 2015
330101 (KEJ. AWAM) & 330102 (KEJ.STRUKTUR)
13
Perlis
JPS/IP/BRE/02/2014-(NSC01)
NOMINATED SUB-CONTRACT FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL WORKS FOR PEMBINAAN BAN PERLINDUNGAN DAN SISTEM PERPARITAN DALAMAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MUKIM KG TASOH DI BAWAH PROJEK MENAIKTARAF EMPANGAN TIMAH TASOH, PERLIS, FASA 2 - PAKEJ 4 (TAWARAN SEMUL
04 Feb 2015
Bumiputra
GRED : G5 KATEGORI ME
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK