NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Perak
JPS/N/PK/P/3/2015
PROJEK MENAIKTARAF DI RANCANGAN PENGAIRAN BOTA LAMBOR FASA 2 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH PERAK TENGAH, PERAK DARUL RIDZUAN
16 Jun 2015
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21&CE36
2
Melaka
JPS/N/M/J/01/2015
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEJABAT PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH JASIN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, DAERAH JASIN, MELAKA
04 Jun 2015
Bumiputra
GRED : G3 KATEGORI CE21
3
Sarawak
JPS/P/SK/BBI/04/2015
PROPOSED CONSTRUCTION AND COMPLETION OF GRAVEL FARM ROAD AT KAMPUNG ENGKEROH, SERIAN, SAMARAHAN DIVISION, SARAWAK
04 Jun 2015
Terbuka
GRED : G3 KATEGORI CE
4
Sarawak
JPS/P/SK/BBI/05/2015
PROPOSED CONSTRUCTION AND COMPLETION OF GRAVEL FARM ROAD AT KAMPUNG PULAU PIRANUK, SERIAN, SAMARAHAN DIVISION, SARAWAK
04 Jun 2015
Terbuka
GRED : G4 KATEGORI CE
5
Selangor
JPS/IP/BBI/04/2015
PROJEK SISTEM BEKALAN AIR KESELURUHAN KAWASAN ZOO DI BAWAH KERJA-KERJA MENAIKTARAF ZOO NEGARA, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN
29 May 2015
Bumiputra
GRED G6 : KATEGORI CE - CE10,CE20&CE21 - SPAN-PERMIT IPA(C2)
6
Sarawak
JPS/P/SK/2/2015
PROJEK MEMBAIKPULIH BAN PERIMETER DI SKIM SALIRAN SEBANGAN BAJONG BLOK F, BAHAGIAN SAMARAHAN, SARAWAK
27 May 2015
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI CE
7
Sarawak
JPS/P/SK/S/1/2015
PROJEK MEMBAIKPULIH SKIM SALIRAN ASAJAYA BLOK 4, BAHAGIAN SAMARAHAN SARAWAK
27 May 2015
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI CE
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK