NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Johor
JPS/P/J/BRE/06/2016
PROJEK BERSEPADU MENINGKATKAN KESELAMATAN EMPANGAN-EMPANGAN JPS MALAYSIA BAGI KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR 'ANTICUT ANTICLIMB' SERTA PEMASANGAN DUA (2) BUAH PINTU PAGAR DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI EMPANGAN SEMBRONG,BATU PAHAT,JOHOR
25 Aug 2016
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21
2
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/BSMA/01/2016
MENYEDIAKAN MODUL KURSUS, TENAGA PENGAJAR DAN LAIN-LAIN KEPERLUAN BAGI PROGRAM CAPACITY BUILDING-CERTIFIED PROFESSIONAL IN EROSION AND SEDIMENT CONTROL (CPESC)
05 Aug 2016
Terbuka
221110
3
WP Kuala Lumpur
JPS(SH) PLSK/14/2016
PERKHIDMATAN PERSAMPELAN,PENGUJIAN DAN PENGUKUHAN PRESTASI BIOMEDIA DI AERATOR CHAMBER RWTP UNUTK OPERASI RIVER OF LIFE (RoL) SERTA PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN
02 Aug 2016
Terbuka
100101,060502
4
WP Kuala Lumpur
JPS(SH) PLSK/12/2016
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERJADUAL STESEN PEMANTAUAN KUALITI AIR SUNGAI KLANG (WQMS) BAGI OPERASI RIVER OF LIFE (RoL) SERTA PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN
01 Aug 2016
Terbuka
100101@220501@060502
5
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/BPM/01/2016
MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MEMBANGUN,MENGUJI,MENTAULIAH DAN MENJAYAJALAN SISTEM BANK DATA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
01 Aug 2016
Terbuka
210100,210101,210102,210103,210104,210106
6
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/C/BPM/01/2016
KAJIAN PEREKAYASAAN PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER AIR BERSEPADU
01 Aug 2016
Terbuka
340603,340604,340605
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK