NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Sabah
JPS/IP/PB/07/2018
RANCANGAN TEBATAN BANJIR (RTB) SUNGAI TEBONGAN (KAMPUNG TEGULI), PUTATAN, SABAH
24 May 2018
Bumiputra
GRED:G7, KATEGORI:CE, PENGKHUSUSAN: CE21
2
Sarawak
JPS/IP/C/H/30/2017
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1) - NASIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SUNGAI SIMILAJAU
24 May 2018
Terbuka
KOD BIDANG : 330101 (KEJ. AWAM)
3
Selangor
JPS/IP/C/H/03/2018
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1) - NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SUNGAI KLANG
24 May 2018
Terbuka
KOD BIDANG : 330101 (KEJ. AWAM)
4
Johor
JPS/N/J/SG/02/2018
KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN JETI SERTA STRUKTUR PENGUKUHAN TEBING DI KUALA PARIT SALAM, BATU PAHAT, JOHOR
15 May 2018
Bumiputra
GRED G3, pENGKHUSUSAN : CE21 DAN CE36
5
JPS(SH)/IP/H/01/2018
PERKHIDMATAN SERVIS DAN KALIBRASI PERALATAN SUKAT LUAH JENIS JANGKARUS (CURRENT METER)BAGI TAHUN 2018 UNTUK BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JPS MALAYSIA
08 May 2018
Terbuka
KOD BIDANG : 100101 - Semua Peralatan Sukatan/Ukuran
6
JPS/IP/H/01/2018
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJIJALAN DAN MENTAULIAH PERALATAN SUKAT LUAH ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER (ADCP) DAN CURRENT METER UNTUK KEGUNAAN PROJEK RANGKAIAN HIDROLOGI NASIONAL FASA 1
04 May 2018
Terbuka
KOD BIDANG : 100101 - Semua Peralatan Sukatan/Ukuran
7
Selangor
JPS/P/SEL/MK/15/2018
KERJA-KERJA MEMBINA, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJIJAYA PAM, KERJA-KERJA ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI PINTU AIT PARIT MERBAU, PARIT MAHANG, DAERAH KUALA SELANGOR UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR
25 Apr 2018
Bumiputra
GRED G5, Kategori: CE, M&E; Pengkhususan: CE21, CE36, M15 & E04@E11
8
WP Putrajaya
JPS(SH)/IP/PJ/07/2018
TAWARAN SEMULA PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN DI SUNGAI LIMAU MANIS, PRESINT 19, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJYA
25 Apr 2018
Terbuka
KOD BIDANG : 221002 - Membersih Kawasan dan 221003 - Mengangkat Sampah
9
Selangor
JPS/P/SEL/MK/6/2018
MENAIKTARAF SISTEM PERALATAN HIDROMEKANIKAL STESEN PINTU AIR BATU 7 DAN BATU 9 SIJANGKANG DAERAH KUALA LANGAT UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR
24 Apr 2018
Bumiputra
KOD BIDANG : 130102, 220503 & 220508
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK