NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Selangor
JPS/N/SEL/MK/22/2014 (CP)
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENAIKTARAF, MENGUJIJAYA DAN MENTAULIAH SISTEM SCADA STESEN HIDROMEKANIKAL BAGI KAWALAN PASANG SURUT DI DAERAH PETALING DAN KLANG UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR
10 Dec 2014
Terbuka
KEWANGAN-210101,210103,210108-BERDAFTAR DGN UPENS
2
Pahang
JPS/IP/C/PB/35/2014
PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI REKABENTUK TERPERINCI RANCANGAN TEBATAN BANJIR BANDAR PEKAN, PAHANG - PARCEL 2
05 Dec 2014
Terbuka
330101 (KEJ. AWAM) & 330102 (KEJ.STRUKTUR)
3
Perak
JPS/P/PK/TB/12/2014
RTB SUNGAI KINTA - KERJA-KERJA PENGALURAN DAN MENAIKTARAF BAN SUNGAI KAMPAR SERTA KERJA BERKAITAN DI MUKIM KAMPAR, DAERAH KAMPAR, PERAK DARUL RIDZUAN
04 Dec 2014
Bumiputra
GRED : G5 KATEGORI CE
4
Perak
JPS/P/PK/TB/13/2014
RTB SUNGAI KINTA - KERJA-KERJA PENGALURAN DAN MENAIKTARAF BAN SUNGAI MERU SERTA KERJA BERKAITAN DI MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN
04 Dec 2014
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI CE
5
Selangor
JPS/N/SEL/MK/26/2014 (CP)
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJIJAYA DAN MENTAULIAH PAM SELAM HIDRAULIK JENIS AKUSTIK BESERTA AKSESORI BERKAITAN UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR DAERAH KLANG
02 Dec 2014
Terbuka
KEWANGAN-020301,130102,220507-BERDAFTAR DGN UPENS
6
Selangor
JPS/N/SEL/S/23/2014(CP)
KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DI KAWASAN PERSIARAN HAMZAH ALANG, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN
26 Nov 2014
Terbuka
GRED : G7 KATEGORI CE
7
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/H/09/2014
SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING OF DROUGHT MONITORING SYSTEM FOR HYDROLOGICAL STATION FOR BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
26 Nov 2014
Terbuka
100101,210103 & 210201
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK