NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/BBI/07/2016
MENAIK TARAF INSTITUT ALAM SEKITAR MALAYSIA (EiMAS) SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN ALAM SEKITAR
15 Nov 2016
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI B& CE PENGKHUSUSAN B28 & CE21
2
Melaka
JPS/IP/BBI/05/2016
PENUBUHAN PUSAT KECEMERLANGAN PENGURUSAN BAHAN BERBAHAYA DAN INDUSTRI HIJAU DI TABOH NANING, ALOR GAJAH, MELAKA
14 Nov 2016
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI B& CE PENGKHUSUSAN B28 & CE21
3
Pahang
JPS(SH)/IP/HTC/02/2016
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH BAGI PERALATAN KAJIAN MUATAN SEDIMEN DAN ALIRAN BIODIVERSITI SG. CHINI, PEKAN, PAHANG
03 Nov 2016
Terbuka
060502 -Peralatan Makmal Pengukuran, Pencerapan Dan Sukat
4
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/H/09/2016
MEMBEKAL POSTER BILLBOARD DAN MEMASANG BUS AND CAR WRAPPING UNTUK KENDERAAN JABATAN BAGI PROGRAM KESEDARAN SUMBER AIR
27 Oct 2016
Terbuka
020 604,222 003 & 222 002
5
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/H/03/2016
MEMBEKAL,MENGHANTAR,MENGUJIJAYA DAN MENTAULIAH KENDERAAN PACUAN EMPAT RODA (4WD) BERSERTA AKSESORI UNTUK BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
27 Oct 2016
Bumiputra
110103 - KERETA
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK