NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Kelantan
JPS/IP/FGIS/02/2017
PEROLEHAN DATA LIDAR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM-NEGERI KELANTAN
30 May 2017
Bumiputra
210110-GIS AND SERVICES
2
Terengganu
JPS/IP/FGIS/03/2017
PEROLEHAN DATA LIDAR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM- NEGERI TERENGGANU
30 May 2017
Bumiputra
210110- GIS AND SERVICES
3
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/FGIS/02/2017
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGASINGAN DAN PEMBETULAN DATA SUNGAI UNTUK PUSAT MAKLUMAT SUMBER AIR NEGARA
15 May 2017
Bumiputra
210110 -(GIS & SERVICES)
4
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/FGIS/01/2017
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DATA UNTUK PUSAT DATA GEOSPATIAL JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA (GDC-JPS MALAYSIA) BAGI PENGURUSAN DATA UNTUK PUSAT MAKLUMAT SUMBER AIR NEGARA
27 Apr 2017
Bumiputra
210110
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK