NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Johor
JPS/IP/BRE/01/2018
PROJEK MENAIKTARAF EMPANGAN BEKOK, JOHOR
16 Apr 2018
Bumiputra
GRED:G7, KATEGORI:CE, PENGKHUSUSAN: CE06
2
Pahang
JPS/IP/PT/08/2017
KERJA MENCEGAH HAKISAN PANTAI NENASI, PEKAN, PAHANG
06 Mar 2018
Bumiputra
GRED : G5 KATEGORI : CE 21 & CE 40
3
Pahang
JPS/IP/PT/09/2017
PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI PANTAI TANJUNG PAHANG, ROMPIN, PAHANG
06 Mar 2018
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI CE 21 & CE 03
4
Sarawak
JPS/P/SK/SG/03/2018
CONSTRUCTION OF RIVERBANK RETAINING WALL SUNGAI BARAM, SARAWAK
28 Feb 2018
Terbuka
Gred G6, Kategori CE40
5
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/BKP/01/2018
PEROLEHAN PERKHIDMATAN KANTIN UNTUK IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA (BAGI TEMPOH DUA TAHUN)
28 Feb 2018
Bumiputra
040103 - Makanan Bermasak Islam
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK