NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Kedah
JPS/IP/PB/16/2013-(NSC01)
NOMINATED SUB-CONTRACT (NSC) FOR RETROFIT EXISTING GATE TANJUNG PAUH BARRAGE WORKS FOR PROJEK MENAIKTARAF SG.TANJUNG PAUH (CH12600-CH25100), MENAIKTARAF TERUSAN UTAMA DAN TERUSAN UTARA MADA (CH0A-CH7400A) DAN MENAIKTARAF SG. ANAK BUKIT (CH1750-CH4600) SER
29 Feb 2016
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI ME
2
Johor
JPS(SH)/IP/H/01/2016
PENYELENGGARAAN SERVER UTAMA DAN SERVER KEDUA BAGI SISTEM INFOBANJIR, SISTEM PUBLICINFOBANJIR, NaFFWS SG MUAR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TAHUN 2016
23 Feb 2016
Bumiputra
210102,210103,210104 & 210105 - HANYA PEMBEKAL BUMIPUTERA BERDAFTAR DI KUALA LUMPUR SAHAJA
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK