NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

    

BUTIRAN
DETAILS
NEGERI
STATES
NO TENDER/PROJEK
TENDER NO/PROJECTS
TARIKH TUTUP
CLOSING DATE
JENIS TENDER
TYPE OF TENDER
KELAS/KOD
CLASS/CODE
1
Perak
JPS/IP/PB/01/2015
KERJA-KERJA TEBATAN BANJIR DARI KAMPUNG TERENGGANU KE TCG T10-J,JALAN WOO SAIK HONG,TELUK INTAN, PERAK DARUL RIDZUAN
18 Aug 2015
Bumiputra
GRED : G7 KATEGORI CE
2
Perak
JPS/N/PK/TB/5/2015
KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LIMA (5) BUAH RUMAH PAM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH KERIAN, PERAK DARUL RIDZUAN
18 Aug 2015
Bumiputra
GRED : G5 KATEGORI ME
3
Perlis
JPS/P/Ps/SG/1/2015
CADANGAN PEMBANGUNAN PELAN LANDSKAP TAMAN SAKURA DI PERSIARAN SUNGAI PERLIS, PERLIS
18 Aug 2015
Bumiputra
GRED : G3 KATEGORI CE
4
Sabah
JPS/P/SAB/KP/126/2015
KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN LADANG DI KG.PODOS, KOTA BELUD
17 Aug 2015
Terbuka
GRED : G3 KATEGORI CE
5
Selangor
JPS(SH)/IP/BBI/05/2015
MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM RAWATAN KUMBAHAN EXHIBIT BADAK AIR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZOO NEGARA, HULU KELANG,DAERAH GOMBAK,SELANGOR
06 Aug 2015
Bumiputra
GRED : G2 KATEGORI : CE
6
Terengganu
JPS/P/TG/P/3/15
KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN KOMPLEKS ABATOIR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS ABATOIR KUALA TERENGGANU DARUL IMAN
04 Aug 2015
Bumiputra
GRED : G4 KATEGORI B & CE
7
WP Kuala Lumpur
JPS(SH)/IP/PT/01/2015
MEMBEKAL PERKHIDMATAN OBLIQUE AERIAL PHOTOGRAPHY DAN AERIAL MAPPING MENGGUNAKAN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BAGI KAJIAN HAKISAN PANTAI NEGARA
03 Aug 2015
Terbuka
221 201 & 221 303 - PEMBEKAL TEMPATAN WP KUALA LUMPUR & SELANGOR SAHAJA
8
WP Kuala Lumpur
JPS/IP/KP/01/2015
PEROLEHAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI KAWASAN BANGUNAN BLOK A,B,C,D,E,F,G DAN BANGUNAN HTC DI IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA (BAGI TEMPOH SATU TAHUN)-TAWARAN SEMULA
30 Jul 2015
Terbuka
220801-KAWALAN KESELAMATAN (PERLU LESEN KDN)
PENAFIAN DISCLAIMER
 
JPS tidak bertanggungjawab terhadap    sebarang   kehilangan   atau   kerosakan    yang   dialami   kerana  
JPS shall not be liable for any loss or damage caused
menggunakan maklumat dalam halaman ini.
by the usage of any information obtained from this website
   

©BUBPK