Notis Tender http://www.water.gov.my JPS Malaysia Tender Notice (Available in Malay Version Only) en-us Copyright 2007 JPS http://backend.userland.com/rss #now()# JPS/P/J/BRE/06/2016 - 25 Aug 2016 PROJEK BERSEPADU MENINGKATKAN KESELAMATAN EMPANGAN-EMPANGAN JPS MALAYSIA BAGI KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR 'ANTICUT ANTICLIMB' SERTA PEMASANGAN DUA (2) BUAH PINTU PAGAR DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI EMPANGAN SEMBRONG,BATU PAHAT,JOHOR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2847 norlizawatic@water.gov.my (Norlizawati) {ts '2016-07-26 12:29:41'} JPS(SH)/IP/BSMA/01/2016 - 05 Aug 2016 MENYEDIAKAN MODUL KURSUS, TENAGA PENGAJAR DAN LAIN-LAIN KEPERLUAN BAGI PROGRAM CAPACITY BUILDING-CERTIFIED PROFESSIONAL IN EROSION AND SEDIMENT CONTROL (CPESC) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2848 norlizawatic@water.gov.my (Norlizawati) {ts '2016-07-26 12:29:41'} JPS(SH) PLSK/14/2016 - 02 Aug 2016 PERKHIDMATAN PERSAMPELAN,PENGUJIAN DAN PENGUKUHAN PRESTASI BIOMEDIA DI AERATOR CHAMBER RWTP UNUTK OPERASI RIVER OF LIFE (RoL) SERTA PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2846 norlizawatic@water.gov.my (Norlizawati) {ts '2016-07-26 12:29:41'} JPS(SH) PLSK/12/2016 - 01 Aug 2016 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERJADUAL STESEN PEMANTAUAN KUALITI AIR SUNGAI KLANG (WQMS) BAGI OPERASI RIVER OF LIFE (RoL) SERTA PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2845 norlizawatic@water.gov.my (Norlizawati) {ts '2016-07-26 12:29:41'} JPS/IP/BPM/01/2016 - 01 Aug 2016 MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MEMBANGUN,MENGUJI,MENTAULIAH DAN MENJAYAJALAN SISTEM BANK DATA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2842 norlizawatic@water.gov.my (Norlizawati) {ts '2016-07-26 12:29:41'} JPS/IP/C/BPM/01/2016 - 01 Aug 2016 KAJIAN PEREKAYASAAN PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER AIR BERSEPADU http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2843 norlizawatic@water.gov.my (Norlizawati) {ts '2016-07-26 12:29:41'}