Notis Tender http://www.water.gov.my JPS Malaysia Tender Notice (Available in Malay Version Only) en-us Copyright 2007 JPS http://backend.userland.com/rss #now()# JPS/IP/C/PT/07/2017 - 21 Mar 2017 PENYEDIAAN PELAN PENGURUSAN PANTAI BERSEPADU (ISMP)PELBAGAI NEGERI (NEGERI SARAWAK KUCHING KE BETONG) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2927 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-03-02 03:51:43'} JPS(SH)/IP/BSMA/01/2017 - 20 Mar 2017 MEMBEKAL,MEMEMSANG,MENGHANTAR,MENGUJI,MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN ICT BAGI MENYOKONG PEMBANGUNAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM PELBAGAI NEGERI, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, MALAYSIA http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2929 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-03-02 03:51:43'} JPS(SH)/IP/BPM/03/2017 - 16 Mar 2017 PEMBAHRUAN LESEN PERISIAN ANTI VIRUS ESCAN BAGI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA UNTUK TEMPOH TIGA (3 ) TAHUN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2930 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-03-02 03:51:43'} JPS(SH)/IP/H/01/2017 - 09 Mar 2017 CADANGAN MENAIKTARAF PUSAT PERMOHONAN DAN PUNGUTAN DATA SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI,JPS CAWANGAN AMPANG,JALAN AMPANG KUALA LUMPUR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2926 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-03-02 03:51:43'} JPS(SH)/IP/BKP/04/2017 - 08 Mar 2017 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BULANAN BAGI SISTEM PENGHAWA DINGIN DI BLOK A,B,C,D,E,F,G DAN BANGUNAN HTC, IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DNA SALIRAN MALAYSIA ( BAGI TEMPOH DUA TAHUN) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2928 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-03-02 03:51:43'} JPS/IP/C/H/05/2016 - 07 Mar 2017 PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1)-NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SUNGAI MELAKA (BAHAGIAN 1:PEMBANGUNAN) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2915 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-03-02 03:51:43'} JPS/IP/C/H/03/2016 - 06 Mar 2017 PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1)-NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SUNGAI KEDAH (BAHAGIAN 1:PEMBANGUNAN) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2912 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-03-02 03:51:43'}