JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) WP Kuala Lumpur
NO. TENDER (tender no) JPS(SH)/IP/BBI/02/2017
TAJUK PROJEK (project title) KERJA-KERJA PEMBAIKAN SEMULA BUMBUNG BANGUNAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI HTC KUALA LUMPUR
TARIKH TUTUP (closing date) 03 Jul 2017
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) GRED : G1 KATEGORI B PENGKHUSUSAN B04 (BERDADFTAR WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAHAJA)
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/11 137,180.00 12 Minggu
2/11 155,033.00 12 Minggu
3/11 177,953.00 12 Minggu
4/11 136,159.00 12 Minggu
5/11 173,446.00 12 Minggu
6/11 169,095.00 10 Minggu BORANG C/1 - TEMPOH KERJA 10 MINGGU
7/11 159,757.00 Minggu BORANG C/1 - TEMPOH KERJA TIDAK DI ISI (BORANG TIDAK LENGKAP)
8/11 95,505.00 12 Minggu
9/11 128,961.00 12 Minggu
10/11 195,149.00 Minggu BORANG C/1 - TEMPOH KERJA TIDAK DI ISI (BORANG TIDAK LENGKAP)
11/11 191,800.00 12 Minggu DOKUMEN DIBELI PADA 19/6/2017 (LEWAT DARI TARIKH TUTUP TENDER)