JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) WP Kuala Lumpur
NO. TENDER (tender no) JPS(SH)/IP/H/09/2017
TAJUK PROJEK (project title) KERJA-KERJA MENAIKTARAF PUSAT RUJUKAN SUMBER AIR NEGARA, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, CAWANGAN AMPANG, JPS MALAYSIA.
TARIKH TUTUP (closing date) 11 Jul 2017
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) GRED: G1, KATEGORI: B, PENGKHUSUSAN: B07 & B28
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/7 153,205.00 8 Minggu
2/7 183,100.00 8 Minggu
3/7 137,055.00 8 Minggu
4/7 164,461.00 8 Minggu
5/7 133,000.00 8 Minggu
6/7 158,719.00 8 Minggu
7/7 148,848.00 8 Minggu