JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) WP Kuala Lumpur
NO. TENDER (tender no) X0351100102170010
TAJUK PROJEK (project title) PERKHIDMATAN MEMBEKALKAN DAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN PELBAGAI FUNGSI SEBANYAK ENAM (6) UNIT UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA (BAGI TEMPOH DUA TAHUN)
TARIKH TUTUP (closing date) 06 Sep 2017
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) 221502
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/12 58,752.00 24 Bulan
2/12 47,520.00 24 Bulan
3/12 81,720.00 24 Bulan
4/12 75,600.00 24 Bulan
5/12 45,360.00 24 Bulan
6/12 75,600.00 24 Bulan
7/12 78,624.00 24 Bulan
8/12 80,064.00 24 Bulan
9/12 68,256.00 24 Bulan
10/12 72,864.00 24 Bulan
11/12 74,160.00 24 Bulan
12/12 64,800.00 24 Bulan
13 49,968.00 24 Bulan