Bahagian Ukur Bahan Dan Pengurusan Kontrak
Tingkat 2, Ibu Pejabat JPS Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin
50626 Kuala Lumpur
Tel: 03-26972603 Fax: 03-26935278
Perkhidmatan Atas Talian
 
GARISPANDUAN
Garispanduan Tatacara Perolehan
Pembelian, penerimaan & Penilaian Tender
Garispanduan Pentadbiran Kontrak
Garispanduan Pentadbiran Kontrak (Arkib)
Perolehan Kerja Secara Sebutharga
Perolehan Kerja Secara Sebutharga (Arkib)
Panduan Menetapkan Liputan Insurans Tanggunan Awam
 
DOKUMEN STANDARD
Borang/ Perakuan Standard (Tender & Kontrak)
Surat-surat Standard
Borang-borang Pelbagai
Sampel Dokumen Tender (Kerja)
Sampel Dokumen Tender (Bekalan)
 
         
 
SENARAI SEMAKAN
Semakan Surat Setujuterima Tender
Semakan Dokumen Tender
Semakan Bon Pelaksanaan & Polisi Insurans
Semakan Dokumen Kontrak
Semakan Perakuan Interim
Semakan Arahan Perubahan Kerja
Semakan Pelarasan Harga Kontrak
Semakan Perakuan Lanjutan Masa
Semakan Perakuan Siap Kerja
Semakan Penilaian Tuntutan Kontraktor
Semakan Perakuan Kerja Tidak Siap
Semakan Perakuan Muktamad
 
PENERBITAN/ PRODUK
Standard Specification For Preliminaries
Jadual Purata Kadar Harga 2011
Jadual Purata Kadar Harga 2012
Jadual Purata Kadar Harga 2013
Jadual Purata Kadar Harga 2014
Jadual Purata Kadar Harga 2015
Minimising Contractual Claims and Disputes
Tatacara Perolehan Secara Design & Build (Jul 2004)
Selection of Consultants For Public Sector Infrastructure Project in Malaysia (FIDIC 2007)
 
 
Penafian:
Pihak Kerajaan dan Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam halaman ini.